6 tin tuyển dụng việc làm cho "Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Giám sát kho 26-06-2014

Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu

Thỏa Thuận Bình Dương 26/07/2014
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu Địa chỉ Kp.1B, Phường An Phú, TX. Thuận ... nhà máy Mì ăn liền ViFood tại Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, ... Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, và dời địa chỉ về: Đồng An, Bình
1 Nhân viên kiểm đếm 16-07-2014

Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu

Thỏa Thuận Bình Dương 15/08/2014
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu Địa chỉ Kp.1B, Phường An Phú, TX. Thuận ... nhà máy Mì ăn liền ViFood tại Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, ... Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, và dời địa chỉ về: Đồng An, Bình
2 Nhân viên vận hành máy đóng gói 17-07-2014

Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu

Thỏa Thuận Bình Dương 16/08/2014
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu Địa chỉ Kp.1B, Phường An Phú, TX. Thuận ... nhà máy Mì ăn liền ViFood tại Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, ... lợi khác theo chính sách của công ty. Yêu cầu khác - Chịu được áp lực công việc - Có thể đi làm theo ca (nếu yêu cầu công
3 Nhân viên vận hành máy 22-07-2014

Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu

Thỏa Thuận Bình Dương 21/08/2014
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu Địa chỉ Kp.1B, Phường An Phú, TX. Thuận ... nhà máy Mì ăn liền ViFood tại Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, ... lợi khác theo chính sách của công ty. Yêu cầu khác - Chịu được áp lực công việc - Có thể đi làm theo ca (nếu yêu cầu công
4 Nhân viên vận hành máy đóng gói 19-08-2014

Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu

Bình Dương 18/09/2014
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu Địa chỉ Kp.1B, Phường An Phú, TX. Thuận ... nhà máy Mì ăn liền ViFood tại Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, ... Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, và dời địa chỉ về: Đồng An, Bình
5 Nhân viên KCS làm việc tại Bắc Ninh 14-10-2014

Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu

Thỏa Thuận Bình Dương 13/11/2014
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu Địa chỉ Kp.1B, Phường An Phú, TX. Thuận ... nhà máy Mì ăn liền ViFood tại Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, ... Quận Gò Vấp, Tp.HCM. - Năm 1995 đổi tên công ty thành Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Âu, và dời địa chỉ về: Đồng An, Bình