214 tin tuyển dụng việc làm cho "Posco SS Vina"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Phiên Dịch Tiếng Hàn

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 20/03/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Phiên Dịch Tiếng Hàn Ngành ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: vannguyen1@poscoss.com Điện thoại liên hệ: 064.3892046
1 Mechanic And Electrical Engineers

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 01/03/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Mechanic And Electrical ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: vannguyen1@poscoss.com Điện thoại liên hệ: 064.3892044
2 Rolling Engineer

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 18/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Rolling Engineer Ngành nghề
3 Steel Making Engineer

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 18/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Steel Making Engineer Ngành
4 Construction Engineers

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 18/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Construction Engineers Ngành ... work is carried out as scheduled and in a safe manner - To assist in preparing method statement, quality plan, material submittal
5 Công Nhân Cán Thép

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 18/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Công Nhân Cán Thép Ngành
6 Công Nhân Luyện Thép

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 18/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Công Nhân Luyện Thép Ngành
7 HR Staff

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 18/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: HR Staff Ngành nghề việc
8 Interpreter (Korean)

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 18/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Interpreter (Korean) Ngành
9 Quality& Production Technology Staff

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 16/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Quality& Production ... quality follow standard procedures - Perform related duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh
10 Quality Technology Staff

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 16/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Quality Technology Staff
11 Quality Control Staff

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 16/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Quality Control Staff Ngành ... Nam/Nữ Mô tả chi tiết công việc: - Quality Inspection - Quality Assurance - Evaluation of Quality Grade - Management of Laboratory
12 Production Control Staff

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 16/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Production Control Staff ... Scheduling - Work in Process Control - Production Control - Delivery Control - Management of Order Progress - Analysis of Production
13 Marketing Staff

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 16/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Marketing Staff Ngành nghề
14 Phiên Dịch Tiếng Hàn

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 13/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Phiên Dịch Tiếng Hàn Ngành
15 Rolling Steel Engineer

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 07/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Rolling Steel Engineer Ngành ... to in the area of responsibility - Perform related duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh
16 Training Staff

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 03/02/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Training Staff Ngành nghề ... Experience: 2 years - Fluency in English - University Degree in Business Management, or other related fields - Good competence in MS
17 Phiên Dịch Tiếng Hàn

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 09/01/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Phiên Dịch Tiếng Hàn Ngành
18 Rolling Steel Engineer

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 05/01/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Rolling Steel Engineer Ngành ... to in the area of responsibility - Perform related duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh
19 Production Engineer

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 02/01/2013
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Production Engineer Ngành ... melting steel process and machinery system in the steel industry - Fluent in English - Other matters shall be discussed during the
20 Phiên Dịch Tiếng Hàn

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 12/12/2012
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Phiên Dịch Tiếng Hàn Ngành
21 Machinery Engineer

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 01/12/2012
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Machinery Engineer Ngành ... to in his area of responsibility Perform related duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh
22 Production Engineer

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 01/12/2012
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Production Engineer Ngành ... melting steel process and machinery system in the steel industry - Fluent in English - Other matters shall be discussed during the
23 Electrical Engineer

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 01/12/2012
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Electrical Engineer Ngành ... to in his area of responsibility - Perform related duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh
24 Phiên Dịch Tiếng Hàn

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 31/10/2012
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Phiên Dịch Tiếng Hàn Ngành
25 Production Control Staff

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 18/10/2012
... làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Co., LTD Sơ lược công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% ... Ria Vung Tau province Số nhân viên: 500-999 Website công ty: poscoss.com Mô tả công việc Chức Danh: Production Control Staff ... to in his area of responsibility - Perform related duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh
26 Machinery Engineer

Posco SS Vina

TP HCM 09/05/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... to in his area of responsibility - Perform related duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh ... fields is preferable - Fluent in English - Able to work under pressure Thông tin liên hệ Cách liên hệ: Nộp trực tuyến , Apply
27 Electrical Engineer

Posco SS Vina

TP HCM 09/05/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... to in his area of responsibility - Perform related duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh ... fields is preferable - Fluent in English - Able to work under pressure Thông tin liên hệ Cách liên hệ: Nộp trực tuyến , Apply
28 Production Engineer

Posco SS Vina

TP HCM 07/04/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... installation,start up and running of production processes. - Conduct Process to identify any quality risks. - Provide a maintenance ... Mô tả: - Please send your application by online, email: hrposcoss@yahoo.com or direct to: Tên liên hệ: Human Resource Department
29 Merchandise Staff ( English or Korean )

Posco SS Vina

TP HCM 07/04/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Conduct the purchasing of requisitions assigned by the Project Procurement Manager on the assigned proposals or projects in accordance ... Mô tả: - Please send your application by online, email: hrposcoss@yahoo.com or direct to: Tên liên hệ: Human Resource Department
30 Marketing Manager

Posco SS Vina

TP HCM 16/03/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Conduct sales presentations and close sales - Develop good business relationship with customers - Create monthly action plans ... delivered on time - Further develop our client and new business database Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức
31 Marketing Staff

Posco SS Vina

TP HCM 16/03/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... tính: Nam/Nữ Mô tả chi tiết công việc: - Develop good business relationship with customers - Create monthly action plans
32 Marketing Staff or Manager

Posco SS Vina

TP HCM 08/03/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Conduct sales presentations and close sales - Develop good business relationship with customers - Create monthly action plans ... delivered on time - Further develop our client and new business database Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức
33 Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Posco SS Vina

TP HCM 07/03/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email: hrposcoss@yahoo.com hay trực tiếp đến công ty Tên liên hệ: Human
34 HR Staff

Posco SS Vina

TP HCM 03/03/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... - Perform all assigned duties and tasks related to recruitment process. - Perform and supervise the process of preparation ... Careful, honest, good organizational and interpersonal skills - Possess a high degree on confidentiality - Flexible, initiative,
35 Production Engineer

Posco SS Vina

TP HCM 03/03/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... installation,start up and running of production processes. - Conduct Process to identify any quality risks. - Provide a maintenance ... Mô tả: - Please send your application by online, email: hrposcoss@yahoo.com or direct to: Tên liên hệ: Human Resource Department
36 Korean Staff

Posco SS Vina

TP HCM 03/03/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Mô tả: - Please send your application by online, email: hrposcoss@yahoo.com or direct to: Tên liên hệ: Human Resource Department ... Microsoft office - Well-organized - Ability to work under high pressure - Over 2-3 years working experience in one of the following
37 Merchandise Staff ( English or Korean )

Posco SS Vina

TP HCM 03/03/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Conduct the purchasing of requisitions assigned by the Project Procurement Manager on the assigned proposals or projects in accordance ... Mô tả: - Please send your application by online, email: hrposcoss@yahoo.com or direct to: Tên liên hệ: Human Resource Department
38 Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Posco SS Vina

TP HCM 25/01/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email: hrposcoss@yahoo.com hay trực tiếp đến công ty Tên liên hệ: Human
39 HR Staff

Posco SS Vina

TP HCM 21/01/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... - Perform all assigned duties and tasks related to recruitment process. - Perform and supervise the process of preparation ... Careful, honest, good organizational and interpersonal skills - Possess a high degree on confidentiality - Flexible, initiative,
40 Korean Staff

Posco SS Vina

TP HCM 21/01/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Mô tả: - Please send your application by online, email: hrposcoss@yahoo.com or direct to: Tên liên hệ: Human Resource Department ... Microsoft office - Well-organized - Ability to work under high pressure - Over 2-3 years working experience in one of the following
41 Production Engineer

Posco SS Vina

TP HCM 21/01/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... installation,start up and running of production processes. - Conduct Process to identify any quality risks. - Provide a maintenance ... Mô tả: - Please send your application by online, email: hrposcoss@yahoo.com or direct to: Tên liên hệ: Human Resource Department
42 Merchandise Staff ( English or Korean )

Posco SS Vina

TP HCM 21/01/2012
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Conduct the purchasing of requisitions assigned by the Project Procurement Manager on the assigned proposals or projects in accordance ... Mô tả: - Please send your application by online, email: hrposcoss@yahoo.com or direct to: Tên liên hệ: Human Resource Department
43 Merchandise Staff ( English or Korean )

Posco SS Vina

TP HCM 29/12/2011
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Conduct the purchasing of requisitions assigned by the Project Procurement Manager on the assigned proposals or projects in accordance ... times & price trends. - Initiate and follow up payment process Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh nghiệm:
44 Production Engineer

Posco SS Vina

TP HCM 29/12/2011
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... installation,start up and running of production processes. - Conduct Process to identify any quality risks. - Provide a maintenance ... maintenance planning - Start up and monitor continuous process improvements to reach cost, quality and volume targets after
45 HR Staff

Posco SS Vina

TP HCM 29/12/2011
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... - Perform all assigned duties and tasks related to recruitment process. - Perform and supervise the process of preparation ... Careful, honest, good organizational and interpersonal skills - Possess a high degree on confidentiality - Flexible, initiative,
46 Korean Staff

Posco SS Vina

TP HCM 24/12/2011
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Microsoft office - Well-organized - Ability to work under high pressure - Over 2-3 years working experience in one of the following
47 Korean Interpreter

Posco SS Vina

TP HCM 24/12/2011
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign
48 Korean Interpreter

Posco SS Vina

Bà Rịa - Vũng Tàu 18/11/2011
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign
49 Korean Staff

Posco SS Vina

Bà Rịa - Vũng Tàu 18/11/2011
... việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Posco SS Vina Hồ sơ công ty: Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign ... Microsoft office - Well-organized - Ability to work under high pressure - Over 2-3 years working experience in one of the following