24 tin tuyển dụng việc làm cho "Posco SS Vina"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Safety Engineer 20-09-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 20/10/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... recording and analysis of information on injuries, damage and loss, assess accident trends and review overall safety performances. ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
1 Chief Accountant 07-10-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 06/11/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... accounting system to meet the requirement of Company's business and development. - Updating in time, sufficiently the Ministry
2 Công Nhân Quản Lý Chất Lượng 14-10-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 13/11/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean,
3 QA, QC Staff 14-10-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 13/11/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com Điện thoại liên lạc: 064.3892044 ** Nhận hồ sơ ứng ... quality standard - Fluent in English - Other matters shall be discussed during the interview Thông tin liên hệ Cách liên hệ: Nộp
4 Marketing Staff (Working in Ho Chi Minh city) 31-10-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 30/11/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... Conduct sales presentations and close sales - Develop good business relationship with customers - Create monthly action plans
5 Quality Service Staff (Working in Ho Chi Minh city) 03-11-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 03/12/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: longphan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... steel or metallic materials (especially, quality or quality assurance) - Fluent in English. - Computer skill: Good at MS office,
6 Công Nhân Vận Hành Sản Xuất 07-11-2014

Công ty TNHH POSCO SS-VINA

TP HCM 07/12/2014
... Thông tin công ty Tên công ty: Công ty TNHH POSCO SS- VINA Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng ... Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH POSCO SS- VINA được thành lập vào tháng 5 năm ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
7 Steel Making Engineer 07-11-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 07/12/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Graduated from university, major in steelmaking, metallurgy, steel processing,
8 Foreman (Port) 10-11-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 10/12/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... related works - Fluent in English - Other matters shall be discussed during the interview Thông tin liên hệ Cách liên hệ: Nộp
9 Shipping or logistics Staff 10-11-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 10/12/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: longphan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... inventory control. - Fluent in English - Other matters shall be discussed during the interview Thông tin liên hệ Cách liên hệ: Nộp
10 Nhân Viên Vận Hành Cẩu Tại Cảng 13-11-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 13/12/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt ... viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean,
11 QA, QC Staff 17-11-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 17/12/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com Điện thoại liên lạc: 064.3892044 ** Nhận hồ sơ ứng ... quality standard - Fluent in English - Other matters shall be discussed during the interview Thông tin liên hệ Cách liên hệ: Nộp
12 Công Nhân Kho Bãi 17-11-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 17/12/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean,
13 Safety Engineer 19-11-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 19/12/2014
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... recording and analysis of information on injuries, damage and loss, assess accident trends and review overall safety performances. ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
14 Công Nhân Vận Hành Sản Xuất 08-12-2014

Công ty TNHH POSCO SS-VINA

TP HCM 07/01/2015
... Thông tin công ty Tên công ty: Công ty TNHH POSCO SS- VINA Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng ... Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH POSCO SS- VINA được thành lập vào tháng 5 năm ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
15 Quality Service Staff (Working in Ho Chi Minh city) 08-12-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 07/01/2015
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: longphan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... steel or metallic materials (especially, quality or quality assurance) - Fluent in English. - Computer skill: Good at MS office,
16 Marketing Staff (Working in Ho Chi Minh city) 08-12-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 07/01/2015
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... Conduct sales presentations and close sales - Develop good business relationship with customers - Create monthly action plans
17 Administration Staff 09-12-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 08/01/2015
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... transportation arrangement. - Controlling stores - Doing other jobs assigned by superior. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Male, from
18 Shipping or logistics Staff 11-12-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 10/01/2015
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... inventory control. - Fluent in English - Other matters shall be discussed during the interview Thông tin liên hệ Cách liên hệ: Nộp
19 Foreman (Port) 11-12-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 10/01/2015
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... related works - Fluent in English - Other matters shall be discussed during the interview Thông tin liên hệ Cách liên hệ: Nộp
20 Logistics And Customs Clearance Staff 15-12-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 14/01/2015
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... & materials contract, update delivery schedule & progress to related departments. - Check shipping documents and provide
21 Purchasing Staff 15-12-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 14/01/2015
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... purchasing procedure and ERP system - Follows up purchasing process and delivery - Make the payment request with all requested
22 Nhân Viên Vận Hành Cẩu Trục 16-12-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 15/01/2015
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: chaudoan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt ... viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean,
23 Rolling Steel Engineer 16-12-2014

Posco SS Vina Co., LTD

TP HCM 15/01/2015
... ty: Posco SS Vina Co., LTD Website công ty: poscoss.com Số nhân viên: 500-999 Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự Posco SS- Vina ... district, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Email liên hệ: nguyenvan@poscoss -vina. com ** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh ... duties as assigned Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Graduated from university, major in rolling steel, metal, steel processing,