4 tin tuyển dụng việc làm cho "Cong Ty tnhh SunJin Vina"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Kế Toán Trưởng (Gấp Bình Dương)

Cong Ty tnhh SunJin Vina

Thỏa Thuận Bình Dương 28/03/2012
... qui định nhà nước. Xin vui lòng liên lạc trực tiếp đến công ty . Địa chỉ : Hòa Lân - Thuận An -Thuận Giao - Binh Dương Điện
1 Quản Lý Đơn Hàng (Gấp Bình Dương)

Cong Ty tnhh SunJin Vina

Thỏa Thuận Bình Dương 30/03/2012
2 Quản Lý Đơn Hàng (Gấp Bình Dương)

Cong Ty tnhh SunJin Vina

Thỏa Thuận Bình Dương 18/05/2012
3 Trưởng Phòng Nhân Sự (Gấp Bình Dương)

Cong Ty tnhh SunJin Vina

Thỏa Thuận Bình Dương 24/05/2012