3 tin tuyển dụng việc làm cho "Công ty TNHH phòng khám nhi đồng Sài Gòn"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Cần tuyển giám đốc bệnh viên/ phòng khám 03-09-2014

Công ty TNHH Bệnh Viện Nhi Đồng Sài Gòn -...

Thỏa Thuận Bình Dương 03/10/2014
... bệnh viện nhi đồng 1, Nhi Đồng 2. Xem thêm Phòng Khám Nhi Đồng Sài Gòn được thành lập năm 2010.Hoạt động của Phòng khám chuyên ... 0909085750 Giới thiệu Phòng Khám Nhi Đồng Sài Gòn được thành lập năm 2010.Hoạt động của Phòng khám chuyên khoa nhi, đa khoa và ... Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH Bệnh Viện Nhi Đồng Sài Gòn - Chi Nhánh Bình Dương Địa chỉ 601
1 Giám đốc bệnh viên/ phòng khám 03-09-2014

Công ty TNHH Bệnh Viện Nhi Đồng Sài Gòn -...

Thỏa Thuận Bình Dương 03/10/2014
... bệnh viện nhi đồng 1, Nhi Đồng 2. Xem thêm Phòng Khám Nhi Đồng Sài Gòn được thành lập năm 2010.Hoạt động của Phòng khám chuyên ... 0909085750 Giới thiệu Phòng Khám Nhi Đồng Sài Gòn được thành lập năm 2010.Hoạt động của Phòng khám chuyên khoa nhi, đa khoa và ... Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH Bệnh Viện Nhi Đồng Sài Gòn - Chi Nhánh Bình Dương Địa chỉ 601
2 Quản lý phòng khám 08-10-2014

Công ty TNHH Bệnh Viện Nhi Đồng Sài Gòn -...

Thỏa Thuận Bình Dương 07/11/2014
... bệnh viện nhi đồng 1, Nhi Đồng 2. Xem thêm Phòng Khám Nhi Đồng Sài Gòn được thành lập năm 2010.Hoạt động của Phòng khám chuyên ... 0909085750 Giới thiệu Phòng Khám Nhi Đồng Sài Gòn được thành lập năm 2010.Hoạt động của Phòng khám chuyên khoa nhi, đa khoa và ... Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH Bệnh Viện Nhi Đồng Sài Gòn - Chi Nhánh Bình Dương Địa chỉ 601