83 tin tuyển dụng việc làm cho "Công ty TNHH TM Ignite Club"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại công ty

Công ty tnhh tm ignite club

5 - 10 triệu TP HCM 15/11/2013
... công ty tnhh ignite kinh doanh hàng tiêu dùng nhập khẩu từ châu âu
1 tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại công ty

Công ty tnhh tm ignite club

5 - 10 triệu TP HCM 16/11/2013
2 tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại công ty

Công ty tnhh tm ignite club

5 - 10 triệu TP HCM 15/11/2013
3 tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại công ty

Công ty tnhh tm ignite club

5 - 10 triệu TP HCM 11/11/2013
4 tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại công ty

Công ty tnhh tm ignite club

5 - 10 triệu TP HCM 05/11/2013
5 tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại công ty

Công ty tnhh tm ignite club

5 - 10 triệu TP HCM 05/11/2013
6 tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại công ty

Công ty tnhh tm ignite club

5 - 10 triệu TP HCM 09/09/2013
... hướng dẫn đội ngũ sale làm việc,lập kế hoạch làm việc cho công ty
7 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 20/03/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
8 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/03/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
9 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 20/03/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 02 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
10 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 15/03/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
11 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 15/03/2013
... Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
12 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 15/03/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
13 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 10/03/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
14 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/03/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
15 cần tuyển gấp

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 05/02/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
16 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Lương : 6,600,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 02 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
17 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
18 trưởng nhóm kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
19 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
20 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
21 cần tuyển gấp

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
22 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
23 trưởng nhóm kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
24 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 20/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
25 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 20/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
26 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 20/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
27 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 20/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
28 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 15/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
29 NVKD

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 15/01/2013
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
30 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/01/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
31 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/12/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
32 nhân viên viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite club

Thỏa Thuận TP HCM 30/12/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
33 nhan vien kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 30/12/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
34 nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 20/12/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
35 nhan vien kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 20/12/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
36 Tuyển NVKD lương 6tr

Công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 15/12/2012
... – 15:00 -Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY -Kiểm tra tình hình doanh số trên online
37 nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 20/12/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
38 nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 20/12/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
39 Tuyển NVKD lương 6tr

Công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 15/12/2012
40 Tuyển NVKD lương 6tr

Công ty TNHH TM Ignite Club

5 - 10 triệu TP HCM 15/12/2012
... ngoài nước - Chủ nhật ,lễ tết nghỉ - Cơ hội thăng tiến trong công việc - … những chế độ khác
41 nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 15/12/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
42 nhân viên kinh doanh

công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 10/12/2012
... Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
43 cần tuyển gấp

công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 30/11/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
44 cần tuyển gấp

công ty TNHH TM Ignite Club

Thỏa Thuận TP HCM 30/12/2012
... doanh ,marketing online Cấp bậc : nhân viên chính thức Loại hình công việc :Toàn thời gian,không đi tiếp thị Mức lương : 6,000,000/tháng ... mại điện tử ,marketing online Số lượng tuyển : 05 người Mô tả công việc : - Địa điểm làm việc: TP.HCM - Làm việc từ 8h30 – ... – t7 ) - Quản lý, giám sát, hướng dẫn đội ngũ bán hàng của CTY - Họp với Quản lý Kinh Doanh - Kiểm tra doanh số trên online
45 Nhân viên Kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

5 - 10 triệu TP HCM 21/11/2012
... sử dụng internet Đam mê kinh doanh Có trách nhiệm trong công việc Công việc: Ghi nhận đơn hàng Quản lí đội ngũ sale Chi tiết
46 Nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

5 - 10 triệu TP HCM 20/11/2012
... _ Sử dụng work & excel 2007 cho công việc _ Họp cùng Quản lý dự án để nhận kế hoạch làm việc ... bán hàng (Sử dụng Power Point) _ Quản lý đội ngũ bán hàng . *Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn *Hỗ trợ cho
47 Nhân viên Sale Online _ Cộng tác viên kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

3 - 5 triệu TP HCM 30/09/2012
... Công việc phụ trách: 1- Phụ trách gian hàng online 2- Mod box
48 Nhân viên Sale Online _ Công tác viên kinh doanh

Công ty TNHH TM Ignite Club

5 - 10 triệu TP HCM 30/09/2012
... Điện thoại cố định: (08)35064789 Qui mô công ty: 100-200 người. Điều kiện: Yêu cầu gọi điện để được phỏng ... 16 người 
- Làm việc tại cty thời gian từ 8:30 - 15:00 chủ nhật nghỉ - 

Lương 6 triệu/ tháng - 
 Công việc phụ trách: 1- Phụ
49 Nhân viên kinh doanh, nhân viên làm part-time

Công Ty TNHH TM IGNITE CLUB

Thỏa Thuận TP HCM 15/08/2012
... 1/ Thực hiện công việc tư vấn sale online (nguồn khách hàng từ trang web của công ty) . 2/ Theo dõi việc cập ... chăm sóc khách hàng qua điện thoại. 8/ Làm việc tại văn phòng công ty. 9/ Được huấn luyện kỹ năng tư vấn, giao tiếp, chăm sóc