6 tin tuyển dụng việc làm cho "Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Nhân viên phòng xuất nhập khẩu 24-09-2014

Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam

Thỏa Thuận Vĩnh Phúc 24/10/2014
... 842 830 Giới thiệu Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... xuất khẩu. Xem thêm Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam Địa chỉ Lô 14, KCN Khai Quang, Vĩnh
1 Nhân viên phiên dịch tiếng Trung Quốc 09-10-2014

Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam

Thỏa Thuận Vĩnh Phúc 08/11/2014
... 0936357364 Giới thiệu Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... xuất khẩu. Xem thêm Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam Địa chỉ Lô 14, KCN Khai Quang, Vĩnh
2 Nhân viên lái xe 16 chỗ và xe tải 09-10-2014

Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam

Thỏa Thuận Vĩnh Phúc 08/11/2014
... 0936357364 Giới thiệu Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... xuất khẩu. Xem thêm Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam Địa chỉ Lô 14, KCN Khai Quang, Vĩnh
3 Nhân viên lái xe 16 chỗ 13-10-2014

Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam

Thỏa Thuận Vĩnh Phúc 12/11/2014
... 0936357364 Giới thiệu Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... xuất khẩu. Xem thêm Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam Địa chỉ Lô 14, KCN Khai Quang, Vĩnh
4 Nhân viên quản lý đơn hàng (QA) 14-10-2014

Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam

Thỏa Thuận Vĩnh Phúc 13/11/2014
... 0936357364 Giới thiệu Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... xuất khẩu. Xem thêm Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam Địa chỉ Lô 14, KCN Khai Quang, Vĩnh
5 Nhân viên pháp chế-quản lý đơn hàng 06-12-2014

Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam

Thỏa Thuận Vĩnh Phúc 05/01/2015
... 0936357364 Giới thiệu Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... xuất khẩu. Xem thêm Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Công ty được thành lập ... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam Địa chỉ Lô 14, KCN Khai Quang, Vĩnh