14 tin tuyển dụng việc làm cho "Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp formosa hà tĩnh"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung và tiếng... 02-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 02/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... giám đốc - Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh. Địa chỉ : Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Long, Kỳ Anh, Tĩnh. Người ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước
1 Nhân viên quản lí tài chính 18-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Nội 18/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước ... Anh, Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ Website Điện thoại 0393.722.123 - máy nhánh:1021 Giới thiệu Công ty TNHH Gang Thép Hưng
2 Nữ nhân viên hành chính (Cấp bậc từ... 18-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 18/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước ... Anh, Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ Website Điện thoại 0393.722.123 - máy nhánh:1021 Giới thiệu Công ty TNHH Gang Thép Hưng
3 Nhân viên hành chính (Cấp bậc từ Đại... 18-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 18/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước ... Anh, Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ Website Điện thoại 0393.722.123 - máy nhánh:1021 Giới thiệu Công ty TNHH Gang Thép Hưng
4 Nhân viên sản xuất kỹ thuật 18-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 18/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước ... Anh, Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ Website Điện thoại 0393.722.123 - máy nhánh:1021 Giới thiệu Công ty TNHH Gang Thép Hưng
5 Cán bộ sản xuất và trù bị 18-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 18/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước ... Anh, Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ Website Điện thoại 0393.722.123 - máy nhánh:1021 Giới thiệu Công ty TNHH Gang Thép Hưng
6 Nhân viên hỗ trợ sản xuất 18-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 18/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước ... Anh, Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ Website Điện thoại 0393.722.123 - máy nhánh:1021 Giới thiệu Công ty TNHH Gang Thép Hưng
7 Nhân viên hành chính 18-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 18/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước ... Anh, Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ Website Điện thoại 0393.722.123 - máy nhánh:1021 Giới thiệu Công ty TNHH Gang Thép Hưng
8 Nhân viên hỗ trợ sản xuất, Cán bộ sản... 18-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 18/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước ... Anh, Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ Website Điện thoại 0393.722.123 - máy nhánh:1021 Giới thiệu Công ty TNHH Gang Thép Hưng
9 Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung và tiếng... 26-11-2014

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 26/12/2014
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... giám đốc - Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh. Địa chỉ : Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Long, Kỳ Anh, Tĩnh. Người ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước
10 Nhân viên sản xuất kỹ thuật, Cán bộ sản... 04-01-2015

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Thỏa Thuận Hà Tĩnh 03/02/2015
... từ phía nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa ... 1500, nhân... Xem thêm Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng nước ... Anh, Tĩnh Bấm vào đây để xem bản đồ Website Điện thoại 0393.722.123 - máy nhánh:1021 Giới thiệu Công ty TNHH Gang Thép Hưng
11 Nhân viên chuyên ngành hóa học hoặc hóa lọc... 17-07-2015

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Hà Tĩnh 16/08/2015
... phí từ phía nhà tuyển dụng Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa chỉ ... Thuylinhnguyen318@gmail.com Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh. 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司。 Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Thị xã Kỳ Anh, Tĩnh. ... Tổng Giám đốc -Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh Địa chỉ liên hệ KKT Vũng Áng Kỳ Long, Kỳ Anh, Tĩnh Email
12 Nhân viên chuyên ngành hóa học/ hóa lọc dầu 17-07-2015

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Hà Tĩnh 16/08/2015
... phí từ phía nhà tuyển dụng Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa chỉ ... Thuylinhnguyen318@gmail.com Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh. 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司。 Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Thị xã Kỳ Anh, Tĩnh. ... Giám đốc -Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh Địa chỉ liên hệ Khu kinh tế Vũng Áng, Thị xã Kỳ Anh, Tĩnh Email
13 Nhân viên chuyên ngành hóa học hoặc hóa lọc... 20-07-2015

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà...

Hà Tĩnh 19/08/2015
... phí từ phía nhà tuyển dụng Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh Địa chỉ ... Thuylinhnguyen318@gmail.com Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Tĩnh. 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司。 Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Thị xã Kỳ Anh, Tĩnh. ... Giám đốc -Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Tĩnh Địa chỉ liên hệ Khu kinh tế Vũng Áng, Thị xã Kỳ Anh, Tĩnh Email

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/phpsession) in Unknown on line 0