6 tin tuyển dụng việc làm cho "Công ty DKSH"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Nhân viên sắp xếp/lưu trữ hồ sơ thời... 05-09-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Bình Dương 05/10/2014
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... được xem xét ký hợp đồng chính thức với công ty (sẽ được hưởng các chế độ của công ty khi làm nhân viên chính thức). Yêu cầu ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh
1 Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Littmann 18-09-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

TP HCM 18/10/2014
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... - Tối thiểu 2 năm đi thị trường OTC tại các công ty đa quốc gia hoặc các công ty lớn về thiết bị y tế. - Chứng minh được năng ... lực của công ty. - Ghi nhận các phản hồi từ phía khách hàng và báo cáo cũng như đưa các đề xuất giải quyết với cong ty nhằm
2 Nhân viên sắp xếp/lưu trữ hồ sơ thời... 03-10-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Bình Dương 02/11/2014
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... được xem xét ký hợp đồng chính thức với công ty (sẽ được hưởng các chế độ của công ty khi làm nhân viên chính thức). Yêu cầu ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh
3 Nhân viên trưng bày (thời vụ 1-3 tháng) 12-11-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

TP HCM 12/12/2014
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh ... viên làm việc tại 35 quốc gia, DKSH giúp bạn trở thành một phần trong đội ngũ năng động và thành công để góp vào sự phát triển
4 Nhân viên trưng bày 18-11-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

TP HCM 18/12/2014
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh ... viên làm việc tại 35 quốc gia, DKSH giúp bạn trở thành một phần trong đội ngũ năng động và thành công để góp vào sự phát triển
5 Nhân viên kinh doanh bán hàng (khu vực tỉnh) 26-11-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Bình Phước 26/12/2014
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh ... viên làm việc tại 35 quốc gia, DKSH giúp bạn trở thành một phần trong đội ngũ năng động và thành công để góp vào sự phát triển