5 tin tuyển dụng việc làm cho "Công ty DKSH"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Nhân viên trưng bày (thời vụ 1-3 tháng) 12-11-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

TP HCM 12/12/2014
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh ... viên làm việc tại 35 quốc gia, DKSH giúp bạn trở thành một phần trong đội ngũ năng động và thành công để góp vào sự phát triển
1 Nhân viên trưng bày 18-11-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

TP HCM 18/12/2014
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh ... viên làm việc tại 35 quốc gia, DKSH giúp bạn trở thành một phần trong đội ngũ năng động và thành công để góp vào sự phát triển
2 Nhân viên kinh doanh bán hàng (khu vực tỉnh) 26-11-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Bình Phước 26/12/2014
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh ... viên làm việc tại 35 quốc gia, DKSH giúp bạn trở thành một phần trong đội ngũ năng động và thành công để góp vào sự phát triển
3 Nhân viên kinh doanh (ngành hàng tiêu dùng... 23-12-2014

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Bình Dương 22/01/2015
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh ... viên làm việc tại 35 quốc gia, DKSH giúp bạn trở thành một phần trong đội ngũ năng động và thành công để góp vào sự phát triển
4 Nhân viên tiếp thị qua điện thoại 04-03-2015

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Bình Dương 03/04/2015
... nhà tuyển dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH DKSH Việt Nam Địa chỉ Lầu 2, Tòa nhà Etown 2, 364 ... quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty phân phối. - Đảm bảo số lượng cuộc gọi được giao theo phân công của trưởng nhóm. Quyền ... đến cuộc sống của nhiều người một cách tích cực. DKSH Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài với bốn lĩnh vực kinh doanh