3 tin tuyển dụng việc làm cho "Công Ty TNHH Morinda Bioactive VINA"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Tuyển Dụng, Tìm Đối Tác. Hợp Tác Kinh Doanh

Công Ty TNHH Morinda Bioactive VINA

Thỏa Thuận TP HCM 01/06/2012
1 Tuyển Quản Lí - Gíam Sát

Công Ty TNHH Morinda Bioactive VINA

TP HCM 07/06/2012
2 Tuyển Đối Tác Kinh Doanh

Công Ty TNHH Morinda Bioactive VINA

Thỏa Thuận Hà Nội 24/06/2012