8 tin tuyển dụng việc làm cho "Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis)"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis)

Đồng Nai 21/01/2012
... Thông tin công ty Tên công ty: Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis) Hồ sơ công ty: Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (Dona Biti’s) ... dép cao cấp. Số nhân viên: 1,000-4,999 Website công ty: www .bitis- vn.com Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên Kinh Doanh Xuất ... Loại công việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc: Nhân viên Lương: Thương lượng Tuổi: 30-22 Giới tính: Nam/Nữ Mô tả chi tiết công
1 Nhân Viên Phác Thảo Mẫu

Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis)

Đồng Nai 26/01/2012
... Thông tin công ty Tên công ty: Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis) Hồ sơ công ty: Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai ( Dona Biti’s) ... dép cao cấp Số nhân viên: 1,000-4,999 Website công ty: www .bitis- vn.com Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên Phác Thảo Mẫu ... Loại công việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc: Mới đi làm Lương: Thương lượng Tuổi: 20-35 Giới tính: Nam/Nữ Mô tả chi tiết công
2 Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis)

Đồng Nai 01/03/2012
... Thông tin công ty Tên công ty: Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis) Hồ sơ công ty: Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (Dona Biti’s) ... dép cao cấp. Số nhân viên: 1,000-4,999 Website công ty: www .bitis- vn.com Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên Kinh Doanh Xuất ... Loại công việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc: Nhân viên Lương: Thương lượng Tuổi: 30-22 Giới tính: Nam/Nữ Mô tả chi tiết công
3 Nhân Viên Phác Thảo Mẫu

Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis)

Đồng Nai 01/03/2012
... Thông tin công ty Tên công ty: Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis) Hồ sơ công ty: Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai ( Dona Biti’s) ... dép cao cấp Số nhân viên: 1,000-4,999 Website công ty: www .bitis- vn.com Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên Phác Thảo Mẫu ... Loại công việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc: Mới đi làm Lương: Thương lượng Tuổi: 20-35 Giới tính: Nam/Nữ Mô tả chi tiết công
4 Nhân Viên Kỹ Thuật Tạo Mẫu

Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis)

Đồng Nai 01/03/2012
... Mã việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis) Hồ sơ công ty: Công ty được thành lập và phát ... và phát triển từ năm 1982 và là một trong 3 công ty thành viên của tổng công ty Biti’s chuyên sản xuất và kinh doanh ... xuất khẩu. Số nhân viên: 5,000-9,999 Website công ty: www .bitis- vn.com Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên Kỹ Thuật Tạo Mẫu
5 Nhân Viên Triển Khai SX/ Lập Quy Trình Công Nghệ

Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis)

Đồng Nai 01/03/2012
... Trình Công Nghệ Mã việc làm: Thông tin công ty Tên công ty: Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis) Hồ sơ công ty: Công ty Được ... 5,000-9,999 Website công ty: www .bitis- vn.com Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên Triển Khai SX/ Lập Quy Trình Công Nghệ Ngành ... và phát triển từ năm 1982 và là một trong 3 công ty thành viên của tổng công ty Biti’s chuyên sản xuất và kinh doanh
6 Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis)

Đồng Nai 01/04/2012
... Thông tin công ty Tên công ty: Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis) Hồ sơ công ty: Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (Dona Biti’s) ... dép cao cấp. Số nhân viên: 1,000-4,999 Website công ty: www .bitis- vn.com Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên Kinh Doanh Xuất ... Loại công việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc: Nhân viên Lương: Thương lượng Tuổi: 30-22 Giới tính: Nam/Nữ Mô tả chi tiết công
7 Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis)

Đồng Nai 03/05/2012
... Thông tin công ty Tên công ty: Công Ty TNHH Bình Tiên ( Dona Bitis) Hồ sơ công ty: Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (Dona Biti’s) ... dép cao cấp. Số nhân viên: 1,000-4,999 Website công ty: www .bitis- vn.com Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên Kinh Doanh Xuất ... Loại công việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc: Nhân viên Lương: Thương lượng Tuổi: 30-22 Giới tính: Nam/Nữ Mô tả chi tiết công