5 tin tuyển dụng việc làm cho "Công Ty LD Trồng Và Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Nhân Viên Tổ Hậu Cần

Công Ty LD Trồng Và Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế

Thừa Thiên Huế 25/01/2012
... công ty Tên công ty: Công Ty LD Trồng Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế Hồ sơ công ty: Công Ty LD Trồng & Chế Biến ... Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế là một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thu mua, chế ... doanh chủ yếu là thu mua, chế biến cây nguyên liệu giấy để xuất khẩu. Số nhân viên: 100-499 Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên
1 Nhân Viên Tổ Hậu Cần

Công Ty LD Trồng Và Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế

Thừa Thiên Huế 14/03/2012
... công ty Tên công ty: Công Ty LD Trồng Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế Hồ sơ công ty: Công Ty LD Trồng & Chế Biến ... Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế là một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thu mua, chế ... doanh chủ yếu là thu mua, chế biến cây nguyên liệu giấy để xuất khẩu. Số nhân viên: 100-499 Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên
2 Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu.

Công ty LD Trồng và Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế

Thừa Thiên Huế 16/03/2012
... công ty Tên công ty: Công ty LD Trồng Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế Hồ sơ công ty: Công Ty LD Trồng & Chế Biến ... Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế là một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thu mua, chế ... doanh chủ yếu là thu mua, chế biến cây nguyên liệu giấy để xuất khẩu. Số nhân viên: 100-499 Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên
3 Nhân Viên Tổ Hậu Cần

Công Ty LD Trồng Và Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế

Thừa Thiên Huế 29/04/2012
... công ty Tên công ty: Công Ty LD Trồng Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế Hồ sơ công ty: Công Ty LD Trồng & Chế Biến ... Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế là một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thu mua, chế ... doanh chủ yếu là thu mua, chế biến cây nguyên liệu giấy để xuất khẩu. Số nhân viên: 100-499 Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên
4 Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu.

Công ty LD Trồng và Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế

Thừa Thiên Huế 02/05/2012
... công ty Tên công ty: Công ty LD Trồng Chế Biến Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế Hồ sơ công ty: Công Ty LD Trồng & Chế Biến ... Cây Nguyên Liệu Giấy XK Huế là một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thu mua, chế ... doanh chủ yếu là thu mua, chế biến cây nguyên liệu giấy để xuất khẩu. Số nhân viên: 100-499 Mô tả công việc Chức Danh: Nhân Viên