15 tin tuyển dụng việc làm cho "Công Ty Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh"

  Tin tuyển dụng LHCV Mức lương Khu vực Hạn nộp HS
0 Product Manager 26-11-2014

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

TP HCM 26/12/2014
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
1 Chuyên viên sản phẩm (Trình dược viên... 26-11-2014

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

TP HCM 26/12/2014
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... tả công việc 1) Thực hiện công việc theo bảng mô tả công việc được giao. 2) Nắm vững kiến thức sản phẩm của công ty. ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị
2 Supervisor (hoặc Sales Manager) 27-11-2014

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

TP HCM 27/12/2014
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
3 Marketing Director 20-01-2015

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

TP HCM 19/02/2015
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
4 IT bán thời gian 27-01-2015

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 26/02/2015
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
5 Nhân viên làm hồ sơ thầu dược phầm 25-02-2015

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 27/03/2015
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
6 Tài xế xe 7 chỗ - Bằng dấu B 02-03-2015

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 01/04/2015
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
7 Nhân viên làm hồ sơ thầu dược phầm 03-03-2015

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 02/04/2015
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
8 Nhân viên giao hàng kiêm tài xế xe 4 chỗ (... 05-03-2015

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

TP HCM 04/04/2015
... dụng Xem thêm Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
9 Marketing manager 25-03-2015

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 24/04/2015
... tuyển dụng Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
10 Thủ kho dược 29-06-2015

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 29/07/2015
... tuyển dụng Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
11 Tài xế xe 7 chỗ 29-06-2015

Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 29/07/2015
... tuyển dụng Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công Ty TNHH Dược Phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
12 Produc manager 02-07-2015

Công ty TNHH dược phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 01/08/2015
... tuyển dụng Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH dược phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
13 Trợ lý kinh doanh.. 07-08-2015

Công ty TNHH dược phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 06/09/2015
... tuyển dụng Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH dược phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009
14 Trợ lý kinh doanh, 07-08-2015

Công ty TNHH dược phẩm Khải Hoàn Vinh

Thỏa Thuận TP HCM 06/09/2015
... tuyển dụng Thông tin nhà tuyển dụng Tên công ty Công ty TNHH dược phẩm Khải Hoàn Vinh Địa chỉ 32 đường số 13, Phường 4, Quận ... Giới thiệu Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009 Là paner của Reliv, chuyên phân phối các sản phẩm đặc trị ... Lao, Hen Suyễn, Kháng Sinh và sản phẩm trong điều trị Ung thư… Xem thêm Công ty Khải Hoàn Vinh được thành lập ngày 14/8/2009

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/phpsession) in Unknown on line 0